x

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Thực hiện các công việc trong công tác quản lý hành chính, tham gia tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, truyền thông của phòng và Công ty, Sáng tạo content, lên đề tài, ý tưởng bài viết, triển khai viết các dạng bài phù hợp với các kênh truyền thông tuyển dụng nhân sự.

Số lượng: 5

Ngày hết hạn: 03/02/2024

Đầu chủ ký Bất động sản thổ cư làm việc tại chi nhánh các quận nội thành Hà Nội, yêu cầu đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Bất động sản hiểu về pháp lý và thị trường.

Số lượng: 20

Ngày hết hạn: 29/02/2024

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực Bất động sản thổ cư làm việc tại chi nhánh các quận nội thành Hà Nội, không yêu cầu kinh nghiệm.

Số lượng: 100

Ngày hết hạn: 26/12/2023

Tuyển dụng việc làm BĐS - Tuyển dụng nhân sự - Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - Tìm việc làm bất động sản - Việc làm bất động sản - Việc làm môi giới bất động sản - Nhân viên bán hàng bất động sản...

Số lượng: 50

Ngày hết hạn: 12/04/2024

Tuyển dụng việc làm BĐS - Tuyển dụng nhân sự - Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - Tìm việc làm bất động sản - Việc làm bất động sản - Việc làm môi giới bất động sản...

Số lượng: 10

Ngày hết hạn: 14/06/2024