x

Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Uy tín doanh nghiệp

Nhà Phố Việt Nam xem độ uy tín doanh nghiệp là giá trị cốt lõi tạo lòng tin cho ứng cử viên. Uy tín doanh nghiệp quan trọng vì điều này mang lại lợi ích to lớn cho một tổ chức. Đảm bảo tài chính, nhân viên chất lượng và gia tăng giá trị lâu dài, những thứ khác bao gồm giữ chân nhân viên, thu hút nhân tài và các cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Phúc lợi công ty

Để thu hút và giữ chân người tài, Nhà Phố Việt Nam có những chế độ phúc lợi rất tuyệt vời, tạo điều kiện thoải mái và hạnh phúc ở nơi làm việc và giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc cho công ty. 

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Hiểu một cách đơn giản cơ hội phát triển Nhà Phố Việt Nam chính là viễn cảnh sự nghiệp tương lai của một ứng cử viên mà Nhà Phố Việt Nam cam kết có thể mang lại.

Văn hóa doanh nghiệp

Một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của một công ty chính là văn hoá doanh nghiệp. Đây cũng là khía cạnh được Nhà Phố Việt Nam quan tâm hàng đầu bởi mỗi ứng viên khi tìm kiếm một môi trường làm việc mới. 

Chất lượng đội ngũ lãnh đạo

Các ứng cử viên muốn học hỏi từ những người tuyển dụng và nhận thông tin phản hồi hàng ngày. Họ muốn nhận sự lãnh đạo và giám sát của bạn, để tìm hiểu về cách công ty làm việc từ trên xuống dưới.Nhà Phố Việt Nam hiểu điều này nên khi tuyển ứng viên đều có kế hoạch dành thời gian giảng dạy và huấn luyện

Chất lượng công việc và cuộc sống 

Ứng cử viên bây giờ thường có nhiều hoạt động trong cuộc sống riêng tư của họ. Họ làm việc chăm chỉ, nhưng nhìn chung họ không tham công tiếc việc. Vì vậy, Nhà Phố Việt Nam nhận ra rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là rất quan trọng, không nên quá khắt khe với các hoạt động  ngoài công việc